wiano.eu
YouTubeFacebook

2010-01-27 Rok w muzeum

Muzeum Wsi Lubelskiej zaplanowało na ten rok szereg imprez i pokazów.

 

21 marca odbędzie się „Pożegnanie zimy oraz powitanie wiosny”. Dzieci wraz z rodzicami odwiedzają skansen i biorą udział w starodawnym obrzędzie “chodzenia z gaikiem”i topieniu Marzanny. Korowód prowadzi grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz zespół “Śpiewający Sławin”.

 

28 marca w Niedzielę Palmową obejrzymy „Palmy, pisanki, baby i mazurki czyli świąteczne rozmaitości”. W czworaku z Brusa Starego, Państwo Lucyna i Edward Pikułowie z
Krasnegostawu oraz Pani Helena Kołodziej z Wielkolasu zaprezentują sposób wykonywania palm oraz zdobienia pisanek. Do czworaka z Brusa Starego muzeum zaprasza na prezentację, degustację i sprzedaż świątecznych wyrobów cukierniczych. W zagrodzie z Urzędowa zdobienie pisanek zaprezentuje Pani Justyna Kozłowska. Msza Święta i poświęcenie palm w kościele z Matczyna o godz. 14ºº.

 

Od 1 do18 kwietnia będzie można zobaczyć „Wystawę pisanek ze zbiorów Muzeum Wsi Lubelskiej” w chałupie z Żukowa.

 

25 kwietnia muzeum zaplanowało pokaz orki konnej i wiosennych prac polowych na terenie skansenu.

 

9 maja odbędzie się Polsko-Holenderskie Święto Wiatraka.

 

16 maja odwiedzający zapoznają się z życiem codziennym w rodzinie Książków w zagrodzie z Teodorówki,.  W zagrodzie z Teodorówki w obrębie muzealnego Roztocza odtworzone zostaną sceny z życia codziennego w rodzinie Książków na przełomie kwietnia i maja 1939 r.W spektaklu uczestniczą : rodzina Książków z Teodorówki oraz pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

23 maja odbędzie się Festyn Ochotniczej Straży Pożarnej przy
Muzeum Wsi Lubelskiej. Zaplanowano pokazy sprawnościowe przy gaszeniu pożaru oraz prezentację zabytkowego i nowoczesnego sprzętu strażackiego.

 

25-26 majaPoznajemy dziedzictwo kulturowe
regionu
”. Impreza jest uzupełnieniem i pomocą dla szkół w realizacji edukacji regionalnej. Są to trzy godzinne warsztaty, gdzie wykonawcami są rzemieślnicy ludowi, gospodynie i gospodarze wiejscy z całej Lubelszczyzny, pracownicy muzeum, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół MWL a także nauczyciele ze
szkół współpracujących z muzeum.

 

30 maja odbędą się Wojewódzkie Eliminacje do Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
. W eliminacjach biorą udział śpiewacy, zespoły i kapele z powiatów woj. lubelskiego.

 

30 maja w skansenie obchodzić będziemy Dzień Matki i Dziecka pod hasłem“Dobrej Matce-wdzięczne dzieci”. Odbędzie się nabożeństwo przy figurze M.B. na wierzbie. W programie imprezy przewidziany jest dziecięcy festyn (piosenki, wierszyki , laurki i inne miłe niespodzianki dla mamy). Harce i zabawy przy ognisku.

30maj przewidziano także Poświęcenie Pól. Tradycyjny obrzęd religijny z procesją przechodzącą wzdłuż granic pól, poświęceniem zasiewów i nasadzeń oraz modlitwa w intencji dobrych zbiorów. Odbędzie się też Msza św.

 

6 czerwiecZ rosą i kosą. Sianokosy w skansenie. Zostaną zaprezentowane tradycyjne sposoby i narzędzia do koszenia łąk. W trakcie sianokosów zaprezentowane będą sceny wyznaczania działek dla kosiarzy, posiłku i odpoczynku. Odbędzie się Msza św. w kościele z Matczyna.

 

20 czerwca muzeum zorganizuje Jarmark Koński. Widowisko parateatralne oparte na scenariuszach jarmarków końskich odbywających się w Łęcznej i Piaskach w latach 30-tych XX wieku połączone ze współczesnym handlem końmi i drobnymi zwierzętami
gospodarczymi.

 

23 czerwca odbędzie się Noc św. Jana w skansenie. Odtworzenie obrzędów praktykowanych podczas najkrótszej nocy w roku w widowisku zaprezentowanym przez zespół obrzędowy z
Hańska. Zapoznanie z wierzeniami, właściwościami ziół, wróżbami
związanymi z ogniem i wodą. Śpiewy i pląsy przy ognisku do świtu
poprowadzi koło naukowe studentów architektury krajobrazu KUL. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

24-25 lipca - Żniwowanie w skansenie. Dwudniowe wydarzenie muzealne prezentujące, w sobotę, tradycyjny gospodarski sprzęt żyta ( sierpem, kosą, żniwiarką ), ze sceną posiłku
żniwiarzy, a w niedzielę – obrzęd żniwny zwany „Oborywaniem kozy”, towarzyszący zakończeniu prac żniwnych na polu.

 

15 sierpnia - uroczysta msza z procesją związana z odpustem na Matki Boskiej Zielnej o godz. 16^oo , odprawiona przez kapelana MWL ks. Andrzeja Mizurę. Miejscem uroczystości jest kościół z Matczyna i jego najbliższe otoczenie z aranżacją kramów odpustowych. Scenariusz opracowano na tle
historycznego przebiegu odpustów we wsiach i miasteczkach II Rzeczpospolitej.

 

22 sierpień - Święto Chleba i Dożynki dworskie. Święto Chleba organizowane będzie tradycyjnie przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa R.P. W programie uroczysta Msza św. dożynkowa z poświęceniem chleba. Jest to jedna z
największych prezentacji wyrobów piekarniczych w regionie połączona z kiermaszem. Dożynki dworskie przywołujące tradycyjne zwyczaje w dwóch majątkach Lubelszczyzny. Wieńce dożynkowe będą poświęcone w czasie mszy, po czym uroczystości dożynkowe odbędą się przy dworze z Żyrzyna.

 

5 września - pokazy tradycyjnego i nowoczesnego wykorzystania koni roboczych. Msza św. z poświęceniem zwierząt domowych. Impreza  organizowana przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności.

 

12 września - Z zagrody na jarmark do miasteczka. Msza św. kościele z Matczyna. Wydarzenia muzealne kreowane na obszarze 17 ha ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej, przy udziale kilkuset wykonawców z Lubelszczyzny. Prezentują się i zapraszają publiczność do wspólnej zabawy przy swoich warsztatach
rzemieślnicy, chłopi, gospodynie wiejskie, przedstawiciele
najrozmaitszych zawodów. W programie ponadto m. in. pokaz mody z lat 30-tych XX wieku, aranżacja jarmarku, prezentacja zwierząt hodowlanych, wskrzeszenie wiejskiego teatru amatorskiego sprzed 1945 r., degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

17 wrześniaZostałem w miasteczku. Muzealna opowieść o życiu codziennym w miasteczku II Rzeczypospolitej. Parateatralna prezentacja wspomnień mieszkańców i użytkowników domów miasteczkowych ocalonych przez Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

19 września - Jarmark Koński po św. Stanisławie. Widowisko parateatralne oparte na scenariuszach jarmarków końskich odbywających się w Łęcznej i Piaskach w latach 30-tych XX wieku połączone ze współczesnym handlem końmi i drobnymi zwierzętami
gospodarczymi.

 

21-22 września - poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu. Jest to jesienna edycja imprezy przeznaczonej dla szkół.

 

3 październikaWykopki. Prezentacja, z zaproszeniem publiczności do współuczestnictwa w tradycyjnych wykopkach ziemniaczanych. Scenkom rodzajowym z czasów II
Rzeczypospolitej towarzyszyć będzie wystawa maszyn, narzędzi, koszy i worków używanych do zbioru ziemniaków na Lubelszczyźnie w XIX i XX w. Dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat  specjalny program- prace plastyczne związane z wykopkami i ziemniakiem. Po pracy zabawa przy ognisku z kapelą "Śpiewający Sławin", degustacja pieczonych i parowanych ziemniaków.

 

10 października - Obieraczki kapuściane. Miejscem wydarzeń jest zagroda z Teodorówki. Kapustę kiszono tam siekaną i w główkach. Zabawę w zbiorowe, radosne kiszenie kapusty poprowadzi zaproszony zespół teatralno-obrzędowy z Kocudzy k. Janowa Lubelskiego.

 

5 grudnia - Św. Mikołaj w skansenie. Tradycyjne spotkanie dzieci ze św. Mikołajem połączone z przedstawieniem scenicznym w remizie z Bedlna, konkursami, zabawami, zwiedzaniem chałup z wystrojem świątecznym oraz adwentowym tłoczeniem oleju.

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęœciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl