wiano.eu
YouTubeFacebook

2011-05-31 Park dworski

Park dworski w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został już uroczyście otwarty. Od 12 lat realizowano jego koncepcję zagospodarowania. Przez ten okres na terenie parku posadzono 1548 drzew i krzewów.

 

Fot. Archiwum muzeum

Dworek z parkiem dworskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość estetyczna i dydaktyczna parku jest nieoceniona. Zwiedzający poznają dawne odmiany roślin występujące w parkach sprzed lat.  

 

W miejscu, w którym dziś znajduje się skansen, istniał dawniej majątek ziemski o nazwie Bojanowo. Właściciel majątku - Józef Wolibner w drugiej połowie XIX wieku wybudował drewniany dwór, a na terenie dzisiejszego parku dworskiego założył sad owocowy z  niewielkim założeniem parkowym.

 

Koncepcja zagospodarowania terenu parku dworskiego ma swoje źródło w powyższych wydarzeniach historycznych. Powstała w roku 1997 z inicjatywy Dyrektora MWM w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego. Koncepcję opracował Stanisław Płuciennik, a jej celem było zaprezentowanie charakterystycznego elementu krajobrazu, jakim były parki przydworskie z terenu Mazowsza.

 

Fot. Archiwum muzeum

Uroczyste otwarcie parku dworskiego i ścieżki edukacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usytuowanie dworu i zróżnicowanie terenu, na którym się on znajduje, pozwoliły na realizację parku o charakterze krajobrazowym z częścią użytkową - sadem.

 

Rok później (we wrześniu 1998 r.) przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku i Samorządu ówczesnego województwa płockiego na terenie parku posadzone zostało pierwsze drzewo.

 

W 2010 roku został zrealizowany projekt „Rewitalizacji Parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - założenie ścieżki przyrodniczo edukacyjnej  – I etap”. 

 

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza założona na terenie parku dworskiego umożliwia poznanie dawnych odmian drzew i krzewów podczas spaceru w terenie. Intencją pomysłodawców utworzenia ścieżki edukacyjno – przyrodniczej było między innymi zastosowanie nowoczesnych metod edukacji dających większe możliwości przyswajania wiedzy naukowej przez odbiorców.

 

Fot. Archiwum muzeum

Pierwsza lekcja na ścieżce edukacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  jest skierowana do dzieci młodzieży szkolnej, a także osób dorosłych zainteresowanych walorami naturalnymi i przyrodniczymi skansenu.

 

Ścieżce towarzyszy zeszyt ćwiczeń, który został dostosowany do wieku odbiorców. Poszczególne elementy ścieżki dydaktycznej są objaśniane przez instruktora oraz poprzez specjalne tabliczki informacyjne zawierające krótką charakterystykę drzew i krzewów.

 

Fot. Archiwum muzeum

Każde dziecko otrzymuje zeszyt ćwiczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wędrując wyznaczoną trasą można poznać wiele dawnych gatunków roślin oraz ich specyfikę. Ścieżkę dydaktyczną zaplanowano w taki sposób, aby mogła być ona realizowana jako wycieczka połączona z wykonaniem  zadań lub jako samodzielne przebywanie trasy.

 

Zajęcia edukacyjne będą dostępne w ciągu całego roku. W miesiącach kwiecień - październik będą realizowane na terenie parku dworskiego, natomiast  w miesiącach zimowych - od listopada do marca lekcja w formie prezentacji multimedialnej z aktywnym udziałem uczestników będzie się odbywać w sali audiowizualnej.

 

Agnieszka Jezierska – Chalicka

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263