wiano.eu
YouTubeFacebook

2017-04-17 Palmowa w Radomiu

Kilkumetrowe poświęcone palmy zostały osadzone na polu w Muzeum Wsi Radomskiej zgodnie z ludową tradycją, aby chroniły zasiewy i zapewniły urodzajne pola. W Niedzielę Palmową została odprawiona msza św. w zabytkowym kościele z Wolanowa i zostały poświęcone palmy.

 

Fot. Archiwum własne

Niedziela Palmowa w skansenie w Radomiu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończonej liturgii procesja z palmami przeszła na muzealne pola. W czterech rogach wetknięto największe palmy. Dawniej wierzono, że poświęcone palmy zapewniają szybki wzrost – źdźbła zbóż miały rosnąć na kształt gałązki wierzbowej, czyli być twarde i wysokie.

 

Dzięki temu zboże, chronione przez poświęconą palmę, miało nie wylegać nawet podczas silnego wiatru. Odmawiano też modlitwę, najczęściej „Ojcze Nasz” dla pomyślnego zakorzenienia się posadzonej palmy i ochrony zboża przed wszelkimi klęskami. Palma miała też chronić zboże przed gradobiciem.

 

Fot. Archiwum własne

Obrzęd agrarny - osadzenie poświęconych palm 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. biskup dr Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, odśpiewał modlitwę i poświęcił skansenowskie pola.

 

Muzeum obsiewa je, także obsadza ziemniakami, aby potem skosić zboże i wykopać kartofle na pokazach podczas festynów folklorystycznych.

 

Aby podtrzymywać tradycje własnoręcznego wyrobu palm, muzeum zorganizowało konkurs dla dzieci na „Tradycyjną palmę wielkanocną regionu radomskiego”. Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Kaplicy z Rdzuchowa-Kolonii.  

 

Fot. Archiwum własne

Palmy konkursowe

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej  

 

 

 

Zobacz też:

Zwyczaje i obrzędy\wielkanocne\Niedziela Palmowa

Zwyczaje i obrzędy\wielkanocne

Muzea i skanseny\radom\muzeum wsi radomskiej

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263