wiano.eu
YouTubeFacebook

2011-08-15 Maszyny rolnicze

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowało wystawę  maszyn i urządzeń rolniczych, używanych na Mazowszu w XIX i XX wieku.  Ekspozycja pokazała jakie zmiany zachodziły na przestrzeni  lat w mechanizacji rolnictwa. 

 

Fot. Archiwum własne

Wystawa narzędzi rolniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalazły się tam m.in. archaiczne narzędzia takie jak radło z żelazną redlicą, brona beleczkowa oraz socha żelazna.


Do ciekawszych narzędzi znajdujących się na wystawie, można zaliczyć:  pług drewniany koleśny roboty kowalskiej, pług obracalny, kultywator sprężynowy produkcji fabrycznej.


Obok narzędzi do uprawy ziemi zostały wystawione narzędzia używane w czasie siewu (siewnik rzędowy), podczas sprzętu zbóż (kosiarka, żniwiarka), maszyny służące do zbioru ziemniaków, młócenia zboża oraz ręczne i mechaniczne sieczkarnie.

 

Fot. Archiwum własne

1. Włók – urządzenie służące do transportu m.in. narzędzi rolniczych na pole. Jest to rozwidlony konar drzewa z zaczepem. Używane do połowy XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pług żelazny – służył do mechanicznej uprawy pola na glebach lżejszych. Popularny do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Socha żelazna – służyła do orki, wyszła z użycia pod koniec XIX w. Rekonstrukcja narzędzia – wyrób kowalski (1973 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Pług ramowy – używany do orki na ciężkich glebach. Pługi ramowe mogą być jedno lub dwu skibowe. Powszechnie stosowane w I poł. XX w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Pług obracalny konny – używany do orki zarówno na zboczach jak i terenach równinnych. Odkłada skiby zawsze w jedną stronę oraz posiada możliwość pracy w obu kierunkach eliminując bruzdy i grzbiety. Używane do lat 70-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Brona beleczkowa – używana do spulchniania gleby, mieszania nawozów lub przykrywania nasion. Początkowo posiadała zęby drewniane, później żelazne. Używana do lat 50-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Brona żelazna esowata – używana do przykrywania siewów, wyniszczania chwastów, równania kretowin na łąkach oraz spulchniania gleb lekkich. Powszechnie stosowana do lat 60-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Kultywator – używany do rozdrabniania skib po orce, niszczenia chwastów i mieszania nawozów z ziemią. Używany do połowy XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. Brona sprężynowa – używana do spulchnienia i przewietrzenia gleby, wyrównania zaoranego pola oraz wyciągania perzu. Używana do lat 80-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Znacznik do ziemniaków – służył do robienia bruzd przy sadzeniu ziemniaków. Używany do lat 60-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Wał drewniany – stosowany w uprawach polowych, zwłaszcza ziemniaków. Służył do wałowania redlin. Forma powszechnie spotykana. Używany do I poł. XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. Radło żelazne – używane do redlenia ziemniaków, spulchniania gleby bez jej odwracania. Powszechnie stosowany do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wyorywacz do buraków – w pracach polowych ułatwiał wyrywanie buraków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14. Spulchniacz – służył do wyrównania gleby po orce, wycinania chwastów i obsypywania roślin w uprawie rzędowej (buraki). Używany do lat 80-tych XX wieku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

15. Obsypnik – używany do spulchniania gleby, podcinania korzeni oraz obsypywania roślin. Obsypnik był używany również przy uprawie ziemniaków. Używany dla lat 80-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. Siewnik nawozowy – służył do rozsiewania nawozu oraz mieszanki nawozów granulowanych z nawozami pylistymi. Nadaje się również do wysiewu małych dawek nawozów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17. Siewnik – służył do wysiewu materiału siewnego np. zboża. Od II połowy XIX wieku produkowano siewniki konne, a dopiero w latach 60-tych XX wieku siewniki ciągnikowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18. Kosiarka konna – maszyna przeznaczona do koszenia zielonek z trwałych użytków zielonych. Kosiarki wyposażone w przyrząd żniwny mogą być stosowane do koszenia zboża i innych roślin. Powszechnie używana do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19. Żniwiarka konna – maszyna przeznaczona do koszenia zboża. Przy jednoosobowej obsłudze umożliwia formowanie snopów zboża. Powszechnie używana do lat 80-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20. Grabie konne – używane do zgrabiania siana i ścierniska po żniwach. Powszechnie stosowane do lat 90-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Młocarnia ręczno-kieratowa - służyła do młócenia zboża na brudno. Wyrób młocarni ręczno-kieratowej datowany jest na 1893 r. Używana do I poł. XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Młocarnia - służyła do młócenia zboża na brudno. Otrzymywane ziarno wymieszane jest z plewami i słomą. Używana do lat 60-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Sieczkarnia – używana do cięcia siana, słomy i zielonek na sieczkę dla zwierząt. Występowała z napędem ręcznym lub mechanicznym. Używana do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24. Sieczkarnia - używana do cięcia siana, słomy i zielonek na sieczkę dla zwierząt. Występowała z napędem ręcznym lub mechanicznym. Używana do końca XX wieku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

25. Kopaczka konna do ziemniaków – maszyna mechanizująca zbiór ziemniaków. Powszechnie używana do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Sortownik bębnowy do ziemniaków – używany do czyszczenia ziemniaków z zanieczyszczeń i sortowania według kształtu i wielkości kłębów. Używany do końca XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.  Glebogryzarka – służyła do przygotowania gleby do siewu lub sadzenia, bez potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów. Głębokość roboczą glebogryzarki reguluje się zmieniając położenie kół podporowych.

 


 

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieś 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263