wiano.eu
YouTubeFacebook

2014-02-21 Kolberg i Chopin

Z okazji Roku Oskara Kolberga, organizatorzy wystawy „Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę” chcą pokazać, jakie związki łączyły rodziny Kolbergów i Chopinów. Wystawa czasowa potrwa do 4 maja.

 

Fot. Archiwum muzuem

Plakat wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Fryderyka Chopina wprowadzi zwiedzającego w tematykę kolbergowską i opatrzy dodatkowo wystawę narracją o Chopinie.

 

Rodziny Kolbergów i Chopinów łączyły liczne więzi przyjaźni, sąsiedztwa, wspólnota losów i zainteresowań.

 

Chopin był jednym z pierwszych, życzliwych, ale i krytycznych odbiorców prac Oskara Kolberga, co zaświadcza zawarty w tytule wystawy cytat z listu do rodziny w Warszawie z 1847 roku. Zaś Oskar Kolberg był wielbicielem i wytrawnym znawcą muzyki Chopina oraz niedoszłym biografem kompozytora.


Z rozproszonych, pisanych piękną, zwięzłą i precyzyjną polszczyzną notatek Kolberga o Chopinie organizatorzy wystaw ułożą przewodnik, który przez pół roku będzie towarzyszył wszystkim gościom Muzeum.

 

Dzięki wystawie czasowej będą oni mogli zarówno spojrzeć na Chopina oczami Kolberga, jak i z perspektywy chopinowskiej i chopinologicznej dostrzec mniej znaną stronę mozolnej pracy ojca polskiej etnografii.

 

Fot. Archiwum muzeum

Aplikacja - multimedialny przewodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa dostępna będzie także online. Muzeum przygotowało aplikację GPS na smartfony (system Android). Jest to multimedialny przewodnik po miejscach i regionach związanych z życiem i dziełem Oskara Kolberga.

 

Aplikacja będzie opowieścią o biografii Kolberga, umożliwiając prześledzenie tras jego licznych wędrówek, wykraczających poza granice współczesnej Rzeczypospolitej.

 

Fot. Archiwum własne

Drużbowie - Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie Krakowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzie też w sposób ciekawy i atrakcyjny podawać wiedzę o kulturze regionów opisywanych przez wybitnego etnografa (zwyczaje, ikonografia i muzyka). 

 

Aplikacja (w językach polskim oraz angielskim) będzie dostępna od 22 lutego bezpłatnie w wersji na platformę Android, w ciągu kolejnych miesięcy zaś przygotowana zostanie ponadto w wariantach na platformę IOS (iPhone) oraz Windows Phone.

 

Przewodnik powstaje dzięki współpracy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Oskara Kolberga.

 

Od 1 marca do 30 listopada można będzie oglądać w Żelazowej Woli – w domu i parku urodzenia Fryderyka Chopina wystawę „Takiem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli. Instrumenty ludowe na ziemiach polskich w czasach Fryderyka Chopina”.

 

Ekspozycja będzie poświęcona instrumentom ludowym I połowy XIX wieku, z czasów Oskara Kolberga oraz Fryderyka Chopina. Prezentuje najciekawsze i najbardziej charakterystyczne instrumentarium ludowe, historyczną ikonografię, przedstawia charakterystykę muzyczną poszczególnych regionów kraju oraz kontekst społeczny muzykowania ludowego w Polsce.

 

Nie tylko zbierający muzyczny folklor Oskar Kolberg – ale także Fryderyk Chopin, bystry obserwator, wrażliwy młodzieniec i dojrzewający wówczas muzyk (1824–30), miał wiele sposobności, by folklor usłyszeć, folkloru doświadczyć i folklor zrozumieć.

 

Wystawa tropi ślady możliwych inspiracji muzycznych, które znalazły się w twórczości kompozytora jako materiał źródłowy cytowany niemalże in crudo, a także uzmysławia nawiązania stylistyczne przejawiające się w całej twórczości Chopina.

 

Zobacz też:

Muzyka z lat Chopina http://wiano.eu/article/602

Mazurek http://wiano.eu/article/514

Spotkanie z Chopinem http://wiano.eu/article/551

Plakat Chopinowski http://wiano.eu/article/666

Ludowe Oskary http://wiano.eu/article/1571


 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263