wiano.eu
YouTubeFacebook

2010-03-10 Skansenowski Juru¶

Powiększa się stadko owiec wrzosówek w Muzeum Wsi Radomskiej. Niedawno na ¶wiat przyszedł Juru¶, trzeci baranek tej rasy w hodowli.

 

Fot. Archiwum muzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzosówki s± najstarsz± polsk± ras± owiec. Rodzimym obszarem jej występowania były północno-wschodnie kresy naszego kraju (głównie Ru¶ Czerwona). Rasa wywodzi się od północnych owiec krótko ogoniastych (ovis brachyra borealis).Wrzosówka bardzo łatwo przystosowuje się do zmiennych warunków ¶rodowiskowych i wystarczaj± jej skromne warunki chowu. Jest bardzo żywotna i odporna na choroby.

 

Po 1945 r. zmniejszyło się zainteresowanie wrzosówkami ze względu na większe zainteresowanie biał± wełn±. Na pocz±tku lat 70. istniało zagrożenie wyginięcia tej rasy, dlatego zaczęto realizować program hodowli zachowawczej tych owiec.

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl