wiano.eu
YouTubeFacebook

2011-04-16 Barwy wsi

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje dla młodych artystów konkurs plastyczny „Barwy natury, barwy wsi”. Konkurs odbędzie się na terenie skansenu 1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 13 lat, uczniowie klas 0-VI). 

 

Celem konkursu jest:

- poznanie ekspozycji prezentowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

- odkrywanie barw przyrody i pejzażu mazowieckiej wsi z przełomu wieków,

- poznanie i odtworzenie barw dawnych odmian roślin,

- rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej,

- kształtowanie osobowości dziecka otwartej na doznania wizualne poprzez działalność plastyczną,

- pogłębianie więzi z regionem Mazowsza oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Fot. Archiwum muzeum

Barwy dawnej wsi uchwycone na zdjęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zadaniem uczestników będzie wykonanie techniką rysunku pejzażu wsi , czyli wybranego fragmentu ekspozycji (park dworski, pole, zagroda w otoczeniu zieleni, droga przez wieś, ogródek kwiatowy, warzywnik, itp.) lub pojedynczego elementu natury ze zwróceniem uwagi na detale (kwiat, drzewo, warzywo, krzew, itp.).

 
Konkurs rozpocznie się o godzinie  9.00. Na wykonanie pracy uczestnicy będą mieli 120 minut. Rozstrzygnięcie nastąpi około godziny 14.00.  Środki plastyczne niezbędne do wykonania pracy zapewni Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 
Jury oceni prace w dwóch kategoriach: pejzaż i pojedynczy element natury.

 

W każdej kategorii przyzna nagrody w grupach wiekowych:

 0 – I – miejsce I, II, III oraz wyróżnienie
 Klasy II – III – miejsce I, II, III oraz wyróżnienie
 Klasy IV – VI – miejsce I, II, III oraz wyróżnienie

 

Komisja konkursowa będzie oceniać pracę biorąc pod uwagę jej związek z tematem, wierność odtworzenia detali i barw, estetykę wykonania oraz walory artystyczne. Prace winny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika.


Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.


Na deklarację uczestnictwa w konkursie muzeum czeka do 20 maja. Wychowawcy i opiekunowie muszą dostarczyć zgłoszenia swoich uczniów i wychowanków osobiście do siedziby organizatora, telefonicznie (24 27528 83) bądź mailowo (skansen@mwmskansen.pl). 


 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mwmskansen.pl w zakładce KONKURSY.


Anita Gad - Turalska

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263