wiano.eu
YouTubeFacebook

2013-09-17 Wieś w obiektywie

Opolska wieś w obiektywie – pod takim hasłem Muzeum Wsi Opolskiej organizuje konkurs fotograficzny. Jeśli macie zrobione zdjęcie, które pokazuje jak na wsi tętni życie, jakie są zwyczaje do dzisiaj kultywowane możecie stanąć do konkursu. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia.

 

Fot. Archiwum własne

1. Studnia w skansenie w Opolu ożywa podczas festynów folklorystycznych

2. Pokazy sztuki ludowej w skansenowskiej chacie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum czeka na zdjęcia, dokumentujące:

- organizowane na wsi festyny, jarmarki, kiermasze, imprezy folklorystyczne,

- koncerty, prace społeczne, imprezy sportowe,

- budowę ośrodków spotkań kulturalnych i sportowych,

- imprezy kulturalne w domach kultury, wiejskich świetlicach, w kołach gospodyń wiejskich, remizach strażackich,

- a także kultywowane do dzisiaj zwyczaje świąteczne, np. andrzejki, święcenie jajek, zdobienie kroszonek i pisanek, żniwnioki i inne.


Do udziału w konkursie muzeum zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych.

 

Fot. Archiwum własne

Pokaz robienia kwiatów z bibuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 694687541 w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piatku.


Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie Muzeum Wsi Opolskiej w Opole, ul. Wrocławska 174, 45-091 Opole,  z dopiskiem: „Aktywność kulturalna na opolskiej wsi w obiektywie”.


Karta zgłoszeń i regulamin konkursu http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/news/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie

Zobacz też:

Konkurs malarski http://wiano.eu/article/2156

Kroszonki opolskie http://wiano.eu/article/2077

Skansen w Opolu http://wiano.eu/article/977

 

 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263