wiano.eu
YouTubeFacebook

2014-02-13 Tańce kaszubskie

Kaszubskie jeziora, kaszubski las, kaszubskie dziewczęta wołaj± nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las, Kaszuby wołaj± nas – tak brzmi± słowa jednej ze znanych kaszubskich piosenek. W Muzeum Wsi Słowińskiej często rozbrzmiewa kaszubska muzyka.


Zespoły folklorystyczne z Pomorza prezentuj± turystom swoje umiejętno¶ci, popularyzuj±c region, z którego pochodz±. Kaszubi lubi± tańczyć i ¶piewać, ale nie zobaczymy tutaj oberków czy mazurków, do czego przyzwyczajony jest mieszkaniec Mazowsza.

 

Fot. Archiwum własne

Prezentacja zespołów w skansenie w Klukach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaszubi maj± swoj± odmienn± muzykę, na któr± wpływ  wywarły obce kultury: niemiecka, holenderska, duńska, szwedzka. Maj± swój charakterystyczny krok. Ich taniec zaczyna się powoli, aby w miarę zbliżania się ku końcowi przyspieszać krok i obroty.

 

Dla zwolenników oberków, taniec kaszubski może wydawać się spokojny, choć s± chwile w ich muzyce, kiedy i Kaszubi także wiruj± na parkiecie. 

 

A może masz ochotę z nimi po¶piewać.

 

Kaszebe łełaj± nas
Kto chce spedzec dobri wczase,
niech w Kaszeb¶ci jedze lase,
tam Kaszebi dobre ledze,
pomog± mu w każdy biedze.

 

Kaszeb¶ci Jeziora, Kaszeb¶ci las
Kaszeb¶ci dzewczęta wołaj± nas.
Kaszeb¶ci Jeziora, Kaszeb¶ci las
Kaszebe łełaj± nas

 

Chteren nie wie gdze to leże,
niech do Ko¶cierzyny bieże,
tam na rynku trampnie nogo,
to mu każdy poda drogo.

 

Kaszeb¶ci Jeziora, Kaszeb¶ci las
Kaszeb¶ci dzewczęta wołaj± nas.
Kaszeb¶ci Jeziora, Kaszeb¶ci las
Kaszebe łełaj± nas.

 

Jak tańcz± i ¶piewaj± Kaszubi

 

 

Zobacz też:

Tańce kaszubskie http://wiano.eu/article/1682

Taniec szwedzki http://wiano.eu/article/1682

Wytnij hołubca 2012 http://wiano.eu/article/1875

Wytnij hołubca 2013 http://wiano.eu/article/2271

Wesele Łowickie http://wiano.eu/article/1869


 

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl