wiano.eu
YouTubeFacebook

2016-02-26 Poznaj tradycje

Jeśli chcesz podzielić się ciekawymi tradycjami twojej miejscowości i regionu to możesz to zrobić na specjalnym portalu www.poznajtradycje.pl, który Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uruchomiło jesienią 2015 r.

 

Fot.Archiwum muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jego głównym zadaniem jest promowanie tradycji Dolnego Nadsania i docieranie do nieznanych materiałów oraz udostępnianie ich szerokiej publiczności.


Wirtualne archiwum tradycji działa od września 2015 r. Stworzone zostało z myślą o mieszkańcach regionu, którzy podtrzymują piękne lokalne tradycje, uczestnicząc w nich i angażując się w ich kultywowanie.

 

Na muzealnym portalu można umieszczać dawne i współczesne fotografie, pisemne wspomnienia a nawet nagrania audiowizualne.

 

Środki na jego powstanie Muzeum pozyskało w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.


Jako pierwsza na portalu została zaprezentowana tradycja Gwardii Narodowej im. T. Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego, znana szerzej głównie z zadań straży grobowej, jakie pełni podczas świąt wielkanocnych w kościele parafialnym w Zaleszanach.

 

Fot. Archiwum muzeum

1. Gwardia Narodowa

 2. Żołnierz Gwardii Narodwej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Wojsku Majdańskim i gwardzistach można dowiedzieć się dzięki relacjom i materiałom osób związanych z tą tradycją. Obecnie temat ilustruje kilkadziesiąt wyselekcjonowanych i opisanych fotografii archiwalnych i współczesnych, które pochodzą z prywatnych albumów, znanych dotąd tylko wąskiemu gronu odbiorców.

 

W archiwum mówionym natomiast został udostępniony profesjonalny film dokumentujący udział Gwardii w obrzędowości Wielkiego Tygodnia nagrany wiosną 2015 r.

 

Ponadto na portalu można znaleźć informacje dotyczące aktualnej wystawy plenerowej i edukacji regionalnej poświęconej Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego.


Strona stale zmienia się, a internauci mogą wpływać na jej zasób, dzieląc się swoimi wspomnieniami i materiałami, przesyłanymi na adres e-mailowy administrator@poznajtradycje.pl.


Wirtualne archiwum Poznaj tradycje będzie sukcesywnie powiększane o kolejne zagadnienia i zjawiska kulturowe, które wyróżniają tutejszy region, ale o ich kolejności zadecydują mieszkańcy regionu zgłaszając swoje propozycje.

 

Zobacz też:

Jedyna taka Gwardia

Gwardia z Majdanu

Ziemiaństwo i inne wspomnienia Sołtysa

 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263