wiano.eu
YouTubeFacebook

2016-04-28 Haft Krakowiaków Z.

Hafciarstwo to rzemiosło wysublimowane, wymaga wyczucia smaku i dokładności. Rezultatem działań często są małe dzieła sztuki. Wystawa „Duma Krakowiaków...”  upowszechna wiedzę o pięknym hafcie Krakowiaków Zachodnich przez pokaz dzieł wykonanych współcześnie.

 

Wykonane zostały przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud–Art przy Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie.

 

Fot. Archiwum muzeum

1. Fragment wystawy - stroje i haft Krakowiaków Zachodnich

2. Akcesoria Krakowiaków Zachodnich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane eksponaty w wielu przypadkach mają swoje pierwowzory w tradycyjnych strojach krakowskich znajdujących się w zbiorach Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

 

Wystawie towarzyszą warsztaty rękodzielnicze, podczas których będzie możliwość poznania bogactwa wzorów zdobniczych i nabycie umiejętności hafciarskich.

 

Wystawa może stać się inspiracją zarówno dla młodych, jak i doświadczonych rękodzielników.

 

Wystawa w Muzeum-NPE w Wygiełzowie jest setną wystawą prac Stowarzyszenia Lud-art. Dedykowana jest założycielce Lud-artu: etnografce, folklorystce, instruktorce haftu, wieloletniemu kustoszowi Muzeum Etnograficznego dr Urszuli Janickiej – Krzywdzie (1949 - 2015).

 

Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art  z siedzibą przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie istnieje od 2005 roku.

 

Jest kontynuacją Klubu Hafciarskiego, który powstał w maju 1993 roku przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL).


Powstanie Klubu Hafciarskiego zapoczątkowały Warsztaty Haftu Ludowego zorganizowane przez wspomniany Oddział PTL i Muzeum w 1992 r. Prowadziła je instruktor haftu, kustosz  dyplomowany Muzeum i etnograf, dr Urszula Janicka - Krzywda.

 

Po 12 latach działalności, 17 marca 2005 roku, Klub Hafciarski przekształcił się w Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art.

 

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była U. Janicka-Krzywda. Obecnie funkcję tę piastuje Jadwiga Gruca.

 

Dr Urszula Janicka-Krzywda (1949 - 2015) - znakomita polska etnografka, folklorystka i dziennikarka -  była m.in. kierownikiem archiwum naukowego w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie.

 

W latach 1989–1992 pracowała jako etnograf w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Makowianka w Makowie Podhalańskim oraz sprawowała kierownictwo artystyczne Zespołu Regionalnego Juzyna w Zawoi.

 

Organizowała Międzynarodowe Festiwale Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Przez szereg lat współpracowała również z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz wydawaną tam Gazetą Górską.


Opublikowała około 1000 artykułów i kilkanaście książek. Podejmowała tematy kultury ludowej, obrzędów, magii, wierzeń, folkloru słownego, zbójnictwa karpackiego, tradycji pasterskich oraz przejawów religijności ludowej w tradycyjnej kulturze ludowej Górali Babiogórskich, Orawskich, Spiskich, Zagórzańskich i Pienińskich.


Została wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2001). Otrzymała nagrodę im. Oskara Kolberga (2013) oraz nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa (2014).

 

Wystawa "Duma Krakowiaków Zachodnich" czynna jest od 29 kwietnia do 4 września tego roku.

 

Kuratorem wystawy jest Izabela Okręglicka.

 

Zobacz też:

Hafty Krakowiaków Zachodnich

Encyklopedia haftu

Sztuka ludowa\haft ludowy

Skanseny do rejestru

Muzea i skanseny\Wygiełzów\nadwiślański park etnograficzny

 


 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263