wiano.eu
YouTubeFacebook

2016-11-09 Nagroda dla Sierpca

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało nagrodę "EKOpozytyw Mazowsza" w formie statuetki i nagrody finansowej w wysokości 10 tys. zł. Dotację przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za inicjatywy edukacyjne.

 

Dzięki środkom z Funduszu muzeum może organizować konkursy i ścieżki przyrodnicze. Za dotację 2015 ogłoszono cztery konkursy, w tym trzy plastyczne „Barwy natury, barwy wsi”, „Jesienny pejzaż wsi”, „Szopka betlejemska", "Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych” oraz fotograficzny „Cztery pory roku w skansenie”.

 

W wymienionych konkursach, w których łącznie wzięło udział 1456 osób, przyznano aż 132 nagrody (m.in. sprzęt komputerowy, turystyczny i sportowy, a także publikacje naukowe).

 

Fot. Archiwum muzeum - D. Krześniak

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w parku dworskim

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W minionym roku, dzięki dotacji z WFOŚiGW, powstała na terenie skansenu ścieżka ornitologiczna. W ramach ścieżki odbywają się zajęcia, których celem jest zapoznanie uczestników z różnorodnością zewnętrzną i bogactwem zachowań ptaków.

 

Znajdujące się na trasie ścieżki altany informacyjne oraz tablice edukacyjne przedstawiające gatunki ptaków występujących na terenie skansenu i ich siedliska, służą poszerzaniu wiedzy.

 

Ścieżka ornitologiczna jest miejscem praktycznej nauki takich przedmiotów szkolnych jak przyroda, biologia czy geografia.


Ubiegły rok był także czasem intensywnych prac zmierzających do poprawy stanu drzew znajdujących się na terenie skansenu. Dzięki uzyskanej dotacji wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne niemal 300 drzew na terenie skansenu.

 

Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na ich stan zdrowotny i sanitarny, ale także na estetykę otoczenia oraz bezpieczeństwo.

 

Istotnym i wysoce pozytywnym przedsięwzięciem z punktu widzenia ekologicznego była realizacja zadania „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół, stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

W ramach zadania zapewniono bezpieczne warunki życia i rozrodu dla wielu gatunków owadów zapylających. Zwiększenie bioróżnorodności drzew i krzewów nektarodajnych oraz wykonanie budek lęgowych spowoduje wzrost liczebności trzmieli i dzikich pszczół w rejonie.


W 2015 roku dzięki dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w muzeum zorganizowano konferencję naukową pt. „Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

Zamierzeniem konferencji było uwrażliwienie na potrzebę ochrony rodzimych odmian drzew i krzewów, a także przywracania odmian dawnych, niemal obecnie niespotykanych.


Agnieszka Jezierska – Chalicka

 

Zobacz też:

Najciekawszy skansen

Konkurs plastyczny Barwy natury, barwy wsi

Jesienny pejzaż wsi

Skansen w obiektywie

Muzea i skanseny\sierpc\muzeum wsi mazowieckiej

 


MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieś 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263