wiano.eu
YouTubeFacebook

2017-03-21 Jarmark Wielkanocny

Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, organizuje 2 kwietnia - w niedzielę  poprzedzającą Niedzielę Palmową - coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia.  Po raz pierwszy muzeum nawiązało do tej tradycji w 1991 r.

 

Fot. Archiwum własne  

Pisanki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmark rozwijał się i zmieniał. Otwierał się na coraz to nowych wystawców.  Od 2017 r. muzeum postanowiło odnowić jarmarkowy przywilej, w którym zapisano, że

 

„Z mocy hetmańskiej tradycji i woli mieszczan prześwietnego grodu Białegostoku obwieszcza się, że prawem stanowionym uzyskanym z królewskiego przywileju Białostocki Jarmark Wielkanocny z naszej woli odbywać się będzie corocznie w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Mieszczan i kupców tutejszych zwołuje się na ten dzień, aby przybyli na Rynek Kościuszki, by domy zaopatrzyć mogli suto na Wielkanocne Święta”.

 

Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach.

 

Fot. Archiwum własne

Bukiety palm na białostockim jarmarku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staraniem Jana Klemensa Branickiego, pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas w  mieście pojawił się jarmark, który był organizowany w drugą niedzielę po Wielkanocy.

 

W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.

 

Zobacz też:

Jarmark na Podlasiu

Jarmark Podlaski

Zwyczaje i obrzędy\wielkanoc\niedziela palmowa

Kup Pan grabie

Jarmarkowe impresje

Jak brzmią katarynki

Muzea i skanseny\muzeum podlaskie w białymstoku

 

 

 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263