wiano.eu
YouTubeFacebook

2015-11-03 W gabinecie w Kłóbce

Dwór w Kłóbce (obecnie znajdujący się na terenie skansenu  w Kłóbce) zamieszkiwała rodzina Orpiszewskich niezwykle zasłużona dla historii Polski. Członkowie rodziny byli uczestnikami wszystkich powstań narodowych.

 

Ostatni właściciel Ludwik Orpiszewski – tak jak jego przodkowie – interesował się polityką i życiem społecznym. Angażował się w wiele przedsięwzięć.

 

Fot. Archiwum własne

1. Gabinet we dworze w Kłóbce

2. Akacesoria na biurku

3. Ludwik Orpiszewski (z prawej)

4. Akcenty patriotyczne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przykład w 1931 r. organizował pomoc bezrobotnym w ciężkich latach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W urzędzie gminy 18 października 1931 r. doszło do spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych, nauczycieli gminnych szkół i władz gminy.

 

Zebranie zakończyło się powołaniem do życia Gminnego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Jednym z członków tego komitetu został Ludwik Orpiszewski. 


Atmosferę tamtych lat przywołał archiwalny numer Expresu Kujawskiego z 1 czerwca 1932 r., wyłożony na biurku w gabinecie dworu w Kłóbce.

 

Można było sobie wyobrazić, że Ludwik Orpiszewski przeglądał właśnie gazetę. Jego uwagę przykuł artykuł informujący o ograniczeniu nadmiernych poborów dyrektorów i dostosowaniu wysokości ich wynagrodzenia do  warunków kryzysowych. 

 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej miał ciężar kryzysu rozłożyć równomiernie na wszystkie warstwy społeczne.

 

Fot. Archiwum własne

1. Express Kujawski

2. Kłosy i Biesiada Literacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Express Kujawski z 1 czerwca 1932 r. 


Nadmierne pobory dyrektorów
Będą ograniczone dekretem


Prezydium rady ministrów podjęło jak dowiadujemy się z miarodajnego źródła prace przygotowawcze nad projektem dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w przemyśle i handlu.


Sprawa zmniejszenia tych wynagrodzeń, jak wiadomo, podniesiona została przez klub parlamentarny BB, który wystąpił do rządu z odpowiednią inicjatywą. Sprawa wyłoniła się również w związku z pracami rządu nad obniżeniem kosztów produkcji.


Projektowany dekret ma umożliwić przystosowanie dotychczasowych nadmiernych wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych do obecnych warunków gospodarczych w państwie jako też do zdolności zarobkowych przedsiębiorstw i poziomu płac robotniczych i urzędniczych.

 

Dekret ma stworzyć podstawę prawną dla przeprowadzenia obniżki płac dyrektorów.


Wymaga tego przede wszystkim sytuacja finansowa samych przedsiębiorstw, które w obecnym stanie prawnym nie mają możności poddania rewizji ciężkich warunków dawniej zawartych umów a przez to szybszego dostosowania wynagrodzeń do zmienionych warunków gospodarczych.


Z drugiej strony, jak to zupełnie słusznie podniesiono w kołach BB, ogólna sytuacja gospodarcza i społeczna w państwie wymaga, by ciężar kryzysu, wyrażający się w zmniejszonych dochodach, był rozłożony na wszystkie warstwy społeczne.


Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami projekt dekretu o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad rady ministrów i należy się spodziewać, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony.

Wnętrze gabinetu zostało odtworzone zgodnie z przekazami historycznymi. Do dworu wróciły zgromadzone we włocławskim muzeum zabytkowe obrazy, meble i inne wyposażenia pochodzące z kujawskich siedzib ziemiańskich, w tym także z Kłóbki.

 

Zobacz też:

Dwór w Kłóbce

Majątek w Nawrze

Losy dworów polskich

Zagłada ziemiaństwa

Roztworowscy

Ziemiaństwo i inne wspomnienia Sołtysa


 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263