wiano.eu
YouTubeFacebook

2017-03-20 Konkurs na palmę

Palmy wielkanocne są niezaprzeczalnym symbolem Niedzieli Palmowej. Z ich wykonywaniem wiąże się piękna i wyjątkowa tradycja, do której podtrzymywania zachęca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ogłaszając 17. edycję konkursu pt.„Tradycyjna palma wielkanocna”.

 

Fot. Archiwum muzeum - D. Krześniak

Poprzednie edycje konkusu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rywalizacja wraz z towarzyszącą jej wystawą palm, zgłoszonych do konkursu, na stałe wpisała się w program obchodów „Niedzieli Palmowej w skansenie”. Ideą konkursu jest upowszechnianie obyczajowości Świąt Wielkanocnych oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.

 

Konkurs zachęca do indywidualnej lub zespołowej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm.

 

Propozycja udziału w konkursie jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.

 

Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

 

Fot. Archiwum muzeum D. Krześniak

1. Palmy konkursowe

2. Warsztaty robienia palm wielkanocnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, form zdobienia a także znaczenia palm w tradycji ludowej.

 

Wiedza ta okaże się pomocna podczas wykonywania palmy i zagwarantuje zgodność wykonanej pracy z wymogami regulaminowymi.

 

Prace zgłoszone do konkursu „Tradycyjna palma wielkanocna” będą oceniane w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Oceny palm dokonają zwiedzający, którzy - poprzez wypełnienie specjalnych kuponów - wybiorą najpiękniejszą tradycyjną palmę.

 

Komisja MWM w Sierpcu dokona przeliczenia głosów, a laureatów konkursu poznamy jeszcze podczas „Niedzieli Palmowej w skansenie” – 9 kwietnia 2017 roku.

 

W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II oraz III miejsce. 

 

Ponadto spośród wszystkich prac Komisja wyłoni jedną, która zostanie uhonorowana Nagrodą Specjalną Dyrektora MWM w Sierpcu.

 

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Palmy należy dostarczyć do działu upowszechniania i promocji, mieszczącego się w budynku G na terenie  skansenu w Sierpcu (ul. Narutowicza 64).

 

Termin składania prac upływa 31 marca 2017 r.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie mwmskansen.pl w zakładce KONKURSY/PROJEKTY.

 

Agnieszka Jezierska - Chalicka

 

Zobacz też:

Konkurs na palmę

Zagórzańskie palmy

Palmy mazowieckie

Góralskie palmy

Kurpiowskie palmy

Zwyczaje i obrzędy/wielkanocne-niedziela palmowa

Muzea i skanseny/sierpc-muzeum wsi mazowieckiej

 

 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263