wiano.eu
YouTubeFacebook

2013-07-16 Mielenie na żarnach

Jak dawniej rozcierano m±kę na żarnach, podpatrzyli¶my w skansenie w Kadzidle. Niektórzy gospodarze jeszcze do dzisiaj używaj± tego sprzętu, aby samodzielnie przygotować sobie m±kę. Chleb z takiej m±ki jest najlepszy – twierdz±. 

 

Mielenie na żarnach było dla młodzieży lekcj± historii, ale też zabaw± – prób± swoich sił. 

 

Fot. Archiwum własne

Żarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żarna s± to w zasadzie dwa płaskie kamienie, między które wsypuje się ziarno. Dolny kamień tzw. leżak jest nieruchomy, górny  (biegun) wprawia się w ruch obrotowy. 

 

Żerdka – uchwyt ułatwiaj±cy obracanie – w zaprezentowanym sprzęcie jest krótka, ale były też długie osadzone w tzw. paprzycy. Jest to taka żelazna belka zakuta w górny ruchomy kamień.


Kamienie były osadzane w drewnianych skrzynkach, także w kłodach. W górnym kamieniu na ¶rodku był wyrobiony otwór, przez który wsypywano ziarno. Było ono rozcierane między kamieniami.

 

M±ka spadała do znajduj±cej się niżej szuflady lub innego naczynia. Podobnie działały kamienie miel±ce w młynach i wiatrakach.

 

 

Fot. Archiwum własne

1. Przygotowanie z m±ki ciasta na chleb

2. Wypieczony chleb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać m±kę bardzo miałk±, trzeba było kilkakrotnie j± mielić. Odpady z mielenia m±ki nazywano ¶rut±, która służyła jako pasza dla zwierz±t. 


Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przygotowało pokaz „Gin±cych zawodów” w skansenie w Kadzidle.

 

Mielenie w żarnach

 

 

Zobacz też:

Jak powstawał chleb http://wiano.eu/article/1714

Żniwa w skansenie http://wiano.eu/article/1171

Proste dania m±czne http://wiano.eu/article/992

Magia chleba http://wiano.eu/article/688

Rola chleba http://wiano.eu/article/677

Jak rozpalić piec http://wiano.eu/article/1888

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl