wiano.eu
YouTubeFacebook

2015-07-11 Słowacy na Orawie

„Słowacy – historia i kultura” to kolejna ekspozycja z cyklu, który prezentuje mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące na dzisiejszych ziemiach polskich. Zobaczyć ją można  w muzeum rolnictwa w Szreniawie.


Teren zamieszkiwany przez Słowaków to głównie Spisz i Orawa, regiony o ciekawej historii i bogatej kulturze, na którą złożyła się wielowiekowa współegzystencja wielu narodowości.

 

Fot. Archiwum muzeum

Fragment wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie powyższych regionów na pograniczu państw i kultur wpłynęło na historię zamieszkującej tu ludności, nie tylko słowackiej i polskiej, ale także romskiej, rusińskiej, a w przeszłości także węgierskiej i niemieckiej.

 

Na wystawie muzeum  prezentuje więc nie tylko obiekty sensu stricto „słowackie”, ale też elementy ogólnie pojętej kultury Spiszu i Orawy, w którym to regionie ludność pochodzenia słowackiego stanowiła znaczny procent.

 

Fot. Archiwum muzeum

Fragment wystawy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgromadzone muzealia pochodzą z Zespołu Zamkowego w Niedzicy, Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej, Towarzystwa Słowaków w Polsce z siedzibą w Krakowie, Świetlicy Koła Towarzystwa Słowaków w Polsce w Podwilku, z prywatnej kolekcji pani Lidii Mszal oraz ze zbiorów własnych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

Fot. Archiwum muzeum

Fragment wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok obiektów z zakresu rzemiosła ludowego, znalazły się tu przedmioty odzwierciedlające duchowość mieszkańców. To co odświętne dla podkreślenia kontrastu sąsiaduje z codziennym.

 

Przeważająca część ekspozycji odnosi się do przeszłości , ale fragment wystawy ilustruje także współczesną działalność mniejszości słowackiej. 


Wystawę zwiedzać można do 4 października 2015r.

 

Zobacz też:

Polska wielu kultur

Kultura Ormian

Żydzi na Pomorzu

Żydzi na Śląsku

Kultura innych narodów

Skansen na Orawie

Sołtys za granicą

Świat Olendrów

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263