wiano.eu
YouTubeFacebook

2015-09-30 O stroju łowickim

Muzeum w Łowiczu organizuje konferencję popularno-naukową, której tematem jest strój łowicki jego historia, obecny wizerunek i inspiracje do współczesnego projektowania. 

 

Muzeum zaprasza do udziału w konferencji pracowników muzeów, domów kultury, bibliotek, ośrodków naukowych, regionalistów, nauczycieli, twórców ludowych, członków zespołów folklorystycznych i wszystkie osoby zainteresowane dawnymi i współczesnymi tradycjami regionu.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w siedzibie muzeum, 17 października, początek godz. 17.

 

Oto tematyka spotkania i autorzy referatów: 

 

1. Źródła do badań i studiów nad strojem łowickim
mgr Magdalena Bartosiewicz
Dział Naukowy, Muzeum w Łowiczu

 

Zainteresowanie ubiorem ludu jako zjawiskiem kultury niosącym bogate materialne i niematerialne treści sięga początków XIX w.

 

Źródła opisowe i ikonograficzne dotyczące stroju Księżaków Łowickich są bardzo obszerne. Powstawały nie tylko dzięki badawczej pracy ludoznawców, etnografów i antropologów, ale także w wyniku zainteresowań osób spoza ww. kręgu np. artystów czy wydawców pocztówek.

 

Fot. Archiwum muzeum

1. Pocztówka, okres międzywojenny - z kolekcji Muzeum w Łowiczu

2. Zespół Boczki Chełmońskie 2013 - M. Bartosiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ strój łowicki to strój „żywy” - teren Łowickiego, obok innych źródeł, stanowi istotny element umożliwiający gromadzenie materiałów związanych z funkcjonowaniem stroju łowickiego w tradycji i współczesności. 

 

W referacie zostaną wskazane najistotniejsze źródła przydatne do poznania i badania stroju łowickiego.

 

2. Strój Łowicki. Zapisany wizerunek.
mgr Alicja Woźniak
Dział Stroju Ludowego i Tkaniny, Muzeum Archeologiczne  i Etnograficzne w Łodzi

 

Na współczesny obraz stroju łowickiego miało wpływ wiele czynników. W referacie zostaną przybliżone tylko niektóre elementy mówiące o tym, jak i przez kogo wizerunek ten był kształtowany. Co złożyło się na jego wygląd ten rzeczywisty i wyobrażony? Jaki wpływ mają zbiory muzealne na jego zapisany wizerunek?

 

3. Strój łowicki inspiracją dla współczesnego projektowania
dr Justyna Słomska-Nowak
Dział Wydawnictw i Biblioteka, Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu

 

Strój łowicki należy do najlepiej rozpoznawalnych elementów kultury ludowej Łowickiego, stąd też chętnie jest wykorzystywany jako emblemat i symbol dziedzictwa polskiej kultury ludowej.  

 

Celem referatu jest analiza zjawiska inspirowania się bogactwem i różnorodnością stroju łowickiego na przestrzeni ostatnich lat.

 

W referacie zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystywania stroju łowickiego jako inspiracji w projektowaniu, szeroko rozumianym dizajnie inspirowanym ludowością oraz współczesnej reklamie.

 

4. Strój łowicki jako wyznacznik tożsamości regionalnej i narodowej.
dr Mariola Tymochowicz Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 

Tożsamość regionalna - określana często także mianem lokalnej - jest szczególnym przypadkiem tożsamości społecznej i kulturowej opartej w dużej mierze na tradycji regionalnej.

 

Na obszarze Księstwa Łowickiego, tradycje te były bardzo bogate i wyróżniające na tle całego kraju. Jednym z podtrzymywanych elementów dziedzictwa przodków i ważnym czynnikiem tożsamości jest w tym regionie strój ludowy.

 

Nie stanowi on tylko kostiumu scenicznego dla zespołów folklorystycznych, ale jest noszony z dumą przez jego użytkowników podczas różnych uroczystości religijnych, rodzinnych i państwowych.

 

Od lat powojennych jest utożsamiany także z polskością i chętnie jest noszony przez Polaków żyjących na emigracji, którzy w ten sposób eksponują swoje pochodzenie.

 

W ostatnich latach zyskał on też nowe znaczenie – stał się produktem wykorzystywanym do celów edukacyjnych, marketingowych, turystycznych promujących powiat łowicki, a niekiedy i szerzej cały kraj.

 

W referacie zostaną poruszone kwestie nowego znaczenia stroju i roli jaką pełni w utrzymywaniu tożsamości regionu.


5. Metoda etnogeograficzna w badaniach nad łowickim strojem ludowym              

dr Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 


Metoda etnogeograficzna polegająca na posługiwaniu się danymi związanymi z przestrzennym zróżnicowaniem wytworów kulturowych jest jedną z wielu metod stosowanych przez etnologów.

 

W badaniach nad strojem ludowym metoda ta jest pomocna w nanoszeniu na mapy zasięgów występowania poszczególnych form odzieży, poddawania ich analizie oraz tworzeniu na jej podstawie dalszych typologii.

 

W referacie zostaną zaprezentowane dwa sposoby stosowania tej metody na przykładzie materiałów z Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz dwóch zeszytów wydanych w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych.

 

6. Strój łowicki w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
mgr Patryk Pawlaczyk, Dział Etnografii Polski i Europy, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie


Kolekcje muzealne są postrzegane jako formy reprezentacji przeszłości, uważane są za źródło wiedzy o minionych formacjach kulturowych.

 

Kolekcje nie stanowią reprezentacji kultur, stwarzają natomiast złudzenie ich adekwatnego przedstawienia. Dają możliwość wglądu w nasze przekonania o świecie, w sposób jego interpretacji i porządkowania.

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada jedną z większych kolekcji tkanin i strojów.  

 

W referacie zostanie zaprezentowana polityka kształtowania się kolekcji na przykładzie odzieży odświętnej reprezentującej Ziemię Łowicką.

 

Zobacz też:

O stroju łowickim

Encyklopedia haftu - Haft łowicki koralikowy

Encyklopedia haftu - Haft łowicki płaski

Encyklopedia haftu - Haftu łowicki ruski

Encyklopedia haftu - Haft łowicki polski

Haft łowicki ręczny

Haft łowicki

Haft łowicki

Stylizacje łowickie

 

 

MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263