wiano.eu
YouTubeFacebook

2015-09-23 O stroju łowickim

Muzeum w Łowiczu realizuje projekt, którego tematem jest łowicki strój ludowy – wciąż żywa tradycja na terenie dawnego Księstwa Łowickiego. Strój zmieniał się przez lata, ale pasiak i łowickie hafty pozostały i są rozpoznawalne w całej Polsce.

 

Hafty zostały bardziej ubogacone i przeniesione na stroje stylizowane, na obrusy, serwety, torby, kubki, poduszki itd. Łowicz stał się jednym z najważniejszych ośrodków rękodzielniczych w Polsce. Księżacy – tak nazywają się mieszkańcy ziemi łowickiej - są dumni ze swojej tradycji, która w tym regionie wciąż jest żywa.

 

Fot. Archiwum własne

Stroje łowickie - Muzeum w Łowiczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strój jest zakładany nie tylko przez zespoły folklorystyczne, zresztą w całej Polsce, ale także przez mieszkańców na różnego rodzaju uroczystości patriotyczno-religijno-rodzinnych. Dzieci są chrzczone w stroju łowickiem. Przystępują w tym ubiorze do Komunii św. W stroju łowickim coraz więcej par bierze ślub.

 

Kulminacją manifestu ubioru są uroczystości Bożego Ciała, na które zjeżdżają się goście nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Wszyscy oni chcą zobaczyć to niezwykłe kolorowe święto, podczas którego mienią się pasiaki i łowickie kwiaty.

 

Fot. Archiwum własne

Wystawa w Muzeum w Łowiczu

1. Bele z tkaniną tzw. pasiaki

2. Haft na koszuli męskiej

3. Stroje rodziny księżackiej  

4. Wstążki haftowane z korony Panny Młodej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum w Łowiczu zorganizowało stałą wystawę stroju łowickiego w nowoczesnych, oszklonych  gablotach, dzięki czemu można z każdej strony przyjrzeć się ubiorowi, zapoznać się z jego ewolucją – od skromniejszych pasiaków do bardziej kolorowych z rozbudowanym na dole kiecki haftem.

 

Podobnie koszule współczesne są niezwykle ubogacone haftem białym rechelieu i kolorowym  wyszyciami kwiatowymi.

 

 

Fot. Archiwum własne

1. 2. Hafty łowickie  

3. 4. Chusty łowickie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt badawczo-edukacyjno-popularyzatorski „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne” uzyskał dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W ramach tego projektu  muzeum organizuje konferencje popularno-naukową dotyczącą historii i współczesnych kontekstów funkcjonowania stroju łowickiego w kulturze regionu i Polski.

 

Referaty wygłoszą pracownicy ośrodków naukowych i muzeów zajmujący się badaniem, dokumentowaniem i gromadzeniem polskich i łowickich strojów ludowych.

 

Fot. Archiwum własne

Wystawa w Muzeum w Łowiczu

1. Strój małego Księżaka

2. Pantofle z pasiaka

3. Czepki dziewczęce

4. Czepki chłopięce

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum w Łowiczu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pracowników muzeów, domów kultury, bibliotek, ośrodków naukowych, regionalistów, nauczycieli, twórców ludowych, członków zespołów folklorystycznych i wszystkie osoby zainteresowane dawnymi i współczesnymi tradycjami regionu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

PROGRAM KONFERENCJI
 
„ŁOWICKI STRÓJ LUDOWY – TRADYCJA ŻYWA”
 
sobota, 17 października 2015 r., godz. 15:00-17:30
Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
 
15:00 – 15:10 Powitanie gości przez Marzenę Kozanecką – Zwierz,       Dyrektor Muzeum w Łowiczu
 
15:10 – 15:30 Źródła do badań i studiów nad strojem Łowickim.
                       Magdalena Bartosiewicz, Muzeum w Łowiczu
 
15:30 – 15:50 Strój łowicki jako wyznacznik tożsamości regionalnej    i narodowej.
            Mariola Tymochowicz, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
15:50 – 16:10 Strój łowicki inspiracją dla współczesnego projektowania.
                       Justyna Słomska-Nowak,  Muzeum Etnograficzne w Toruniu
 
16:10 – 16.30 przerwa kawowa
 
16:30 – 16:50 Strój Łowicki. Zapisany wizerunek,
                      Alicja Woźniak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
 
16:50 – 17:10 Metoda etnogeograficzna w badaniach nad łowickim strojem ludowym. 
                       Anna Weronika Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
17:10 – 17:30 Strój łowicki w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
                       Patryk Pawlaczyk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 
 
Zgłoszenia na konferencję:
 
W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia   09 października 2015 r.,


-telefonicznie (46 8373928 wew. 36 Dział Naukowy),
-listownie (Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz z dopiskiem „Konferencja strój”)
-drogą mailową na oswiata@muzeumlowicz.pl (formularz w załączeniu).
 
W ramach projektu „Łowicki strój ludowy - tradycja żywa realizowane są obok konferencji inne działania edukacyjne, popularyzatorskie, badawcze dotyczące stroju łowickiego:
 
I. Wystawa ze zbiorów Muzeum w Łowiczu:  Łowicki strój ludowy – tradycja żywa.
 
Miejsca i terminy:
 
• Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach, Oddział dla dzieci, ul. Szarych Szeregów 6 /os. Widok/ 22 września-06 października 2015
 
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, 09 października-23 października 2015
 
• Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości, Skierniewice, ul. Piłsudskiego 2, 05 listopada-25 listopada 2015
 
• Muzeum w Łowiczu, Łowicz, Stary Rynek 5/7, 01 grudnia 2015 -24 stycznia 2016
 
II. „Terenowe” lekcje muzealne  o stroju dla dzieci młodzieży, wrzesień-listopad 2015
 
III. Konkurs plastyczno – fotograficzny dla dzieci i młodzieży: „Tylko mój – regionalny strój”


(Ogłoszenie konkursu wrzesień 2015, rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej 01 grudnia 2015, Muzeum w Łowiczu; regulamin i druk zgłoszenia w załączeniu).

 

Konkurs plastyczno – fotograficzny „Tylko mój – regionalny strój”
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Łowicza i Skierniewic oraz powiatów łowickiego i skierniewickiego, a także wyżej wymienionych osób spoza regionu zainteresowanych folklorem łowickim.

 

Termin nadsyłanie prac do 6.11.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej 1 grudnia 2015. Szczegółowe informacje w  regulaminie.
 
Do pobrania regulamin i druk zgłoszenia:
 
muzeumlowicz.pl/files/articles/Konkurs%20str%C3%B3j%20regulamin.pdf 
 
muzeumlowicz.pl/files/articles/Konkurs%20str%C3%B3j%20zg%C5%82oszenie.pdf
 
IV. Opracowanie internetowej bazy fotografii stroju łowickiego (promocja wydarzenia 01 grudnia 2015, Muzeum w Łowiczu).
 

 

Zobacz też:
Haft łowicki koralikowy

Haft łowicki płaski

Haft łowicki ruski

Haft łowicki polski

Haft łowicki rechelieu

Haft łowicki ręczny

Haft łowicki

Haft łowicki

Boże Ciało w Łowiczu

Boże Ciało w Łowiczu 2012

Boże Ciało w Łowiczu 2011

Regiony\lowickie

 

 


MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263