wiano.eu
YouTubeFacebook

2015-01-30 Osadnicy dolnośląscy

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu przygotowało cykl filmów prezentujących powojenne osadnictwo na Dolnym Śląsku. Składa się na niego 15 dokumentów poświęconych takim grupom jak: Ormianie, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Łemkowie, Romowie, Grecy, Żydzi, Niemcy, polscy reemigranci z Bukowiny rumuńskiej, z Bośni jugosłowiańskiej, z Francji oraz osadnicy z dawnych Kresów i innych ziem przedwojennej Rzeczpospolitej.

 

Projekt nawiązuje do słynnego dzieła Oskara Kolberga „Lud, jego zwyczaje…”.

 

Fot. Archiwum muzeum

1. Łemkowe

2. Niemcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W 2014 r. obchodzona była 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814-1890) – folklorysty, kompozytora, autora serii monografii regionalnych wydawanych od 1865 r. pod wspólnym tytułem „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce”.

 

To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku, zamieszczonych w ponad 80 tomach; z czego znaczną część wydawano już po śmierci badacza.

 

W związku z tym szczególnym dla polskiej etnografii jubileuszem, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zrealizowało projekt "Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...", który zakłada opracowanie tomu poświęconego powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku.

 

Fot. Archiwum muzeum

Żydzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region ten obejmuje ziemie przyłączone do Polski po II wojnie światowej, a zatem - z oczywistych powodów – w dziele Oskara Kolberga uwzględniony został wyłącznie fragmentarycznie.

 

Realizację tego zadania zaplanowano w nowoczesnej, ale zainspirowanej ideą Oskara Kolberga, formie zapisu filmowego.

 

Przedstawiciele wszystkich grup osadniczych (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) oraz pozostałej na tym terenie polskiej i niemieckiej ludności autochtonicznej opowiadają o własnych doświadczeniach życiowych, a także o swojej kulturze. Jednocześnie wskazują na zmiany, jakim ona podlegała w wyniku migracji i adaptacji do nowego środowiska.

 

Poza indywidualnymi opowieściami, wzbogaconymi fotografiami i dokumentami, w filmach znajdą się także rejestracje występów zespołów folklorystycznych.

 

Tym samym autorzy projektu nawiązują do badawczych wskazań Oskara Kolberga, który dokumentując z dużą uwagą wszelkie przejawy folkloru muzycznego zwykł nawet mawiać, że „narody trwają, póki śpiewają”.
 
Do grudnia 2014 powstało 15 czterdziestominutowych filmów, które następnie zostały nagrane na płyty i nieodpłatnie zostaną przekazane do gimnazjów Dolnego Śląska oraz umieszczone na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego.

 

 

Program prezentacji:

 

23 stycznia, godz. 18.00
„Grecy i Macedończycy”
„Karaimi”

 

7 lutego, godz. 18.00
„Żydzi”

 

20 lutego, godz. 18.00
„Niemcy”
„Polscy reemigranci z Francji”

 

6 marca, godz. 18.00
„Polscy reemigranci z Bukowiny rumuńskiej”
„Ukraińcy”

 

20 marca, godz. 18.00
„Romowie”

 

27 marca, godz. 18.00
„Tatarzy”
„Kresowiacy – Wileńszczyzna”

 

10 kwietnia, godz. 18.00
„Kresowiacy – Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie…”
„Przybyli tu z różnych stron – Podhale, Kieleckie, Lubelszczyzna, Rzeszowskie…”

 

24 kwietnia, godz. 18.00
„Polscy reemigranci z Bośni”,
„Łemkowie”

 

16 maja (w programie Nocy Muzeów)
„Ormianie


Projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Zobacz też:
Polska wielu kultur

Mam jo skarb

Mieszanka kultur

Żydzi na Pomorzu

Kultura Ormian

Tułaczka Kresowian

Losy dworów polskich

Zagłada ziemiaństwa

Żydzi na Śląsku

MIEJSCE NA REKLAMĘ

Artykuły polecane

Najczęściej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieś 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263