wiano.eu
YouTubeFacebook
2014-12-21
Haft nasnuwany
Haft nasnuwany, goliński wykonują twórczynie w Golinie, miejscowości położonej niedaleko Poznania. Jest niezwykle efektowny. Obecnie ozdabia się nim przede wszystkim serwety i obrusy, ale dawniej zdobiono też czepce, krezy, zapaski, kołnierze i koszule.pic1
2014-12-11
Hafty Kurpie Zielone
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty z Kurpii Zielonych zdobią stroje noszone przez ludność, która sama określała się mianem Puszczaków, Puszczan, a przez sąsiadów nazwana została Kurpiami. Miano to wywodzi się od noszonego przez nich obuwia tzw. kurpi.pic1
2014-12-11
Hafty Puszczy Białej
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTÓW. Hafty, które nazywamy kurpiowskimi z Puszczy Białej, zdobiły stroje noszone na obszarze Puszczy zwanej Białą, leżącej w północno - wschodniej części Mazowsza, precyzyjniej w zachodniej jej części w widłach Narwi i Bugu.pic1
2014-10-30
Hafty Lachów
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTÓW. Hafty Lachów Sądeckich. Na strojach Lachów Sądeckich hafty zdobiły odzież zarówno kobiecą jak i męską, wykonywano je na białym płótnie jak i na tkaninach sukiennych oraz aksamicie. Były to wyszycia często bardzo skomplikowane.pic1
2014-10-30
Hafty krzczonowskie
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty krzczonowskie. Strój zwany dziś krzczonowskim, czasem niezbyt właściwie lubelskim, był noszony we wsiach położonych na południe od Lublina, w centralnej części ziem leżących w widłach Wieprza i jego dopływu Bystrzycy.pic1
2014-10-16
Haft łowicki ręczny
W kręgu haftów regionalnych – pod takim tytułem odbywały się warsztaty, promujące haft łowicki. Uczestniczki projektu i twórczynie ludowe spędziły wiele godzin na wspólnym haftowaniu. Efekt ich prac można zobaczyć w Muzeum w Łowiczu.pic1
2014-10-07
Hafty kujawskie
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty kujawskie. Zdobiły strój noszony w historycznej dzielnicy Polski położonej pomiędzy Wielkopolską, Pomorzem i Mazowszem. Terytorium tego regionu dzieli się na Kujawy Polne zwane też Czarnymi i Leśne.pic1
2014-10-06
Hafty Krakowiaków Z.
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty Krakowiaków Zachodnich. Zdobiły stroje wieśniaków zamieszkujących rolniczo-przemysłowe tereny położone po obu stronach dolnego biegu Wisły we wsiach okalających Kraków. Wiele z nich to dziś dzielnice Krakowa.pic1
2014-10-01
Hafty Krakowiaków
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty Krakowiaków Wschodnich. Zdobiły stroje wieśniaków zajmujących się głównie rolnictwem. Zamieszkiwali oni ziemie położone na wschód od Krakowa. Wykształciło się kilka odmian i wariantów tego ubioru.pic1
2014-08-26
Hafty kaszubskie
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty kaszubskie są tak różnorodne, jak i cały region. Obecnie kojarzone z tym obszaem hafty nie występowały na strojach ludowych, ale na poduszkach, serwetach i obrusach. Za typowe uznaje się wyszycia na czepcach (złotnicach)pic1
[<<<] [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ] [>>>]
MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263