wiano.eu
YouTubeFacebook
2015-01-21
Haft łowicki ruski
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Haft łowicki tzw. ruskie szycie jest to wyszycie wykonywane krzyżykiem na tkaninie o w miarę wyraźnym splocie. Łowiczanki wcześniej stosowały tzw. polskie szycie, potem zaczęły używać też hafty płaskie, koralikowe i richelieu.pic1
2015-01-19
Haft łowicki polski
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty łowickie. Najstarsze znane wyszycie z regionu łowickiego to tzw. polskie szycie, potem używano haftu krzyżykowego tzw. ruskiego szycia, następnie haftów płaskich, koralikowych i richelieu.pic1
2015-01-19
Hafty Lasowiaków
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty Lasowiaków. Lasowiacy, zamieszkujący obszary Kotliny Sandomierskiej, byli społecznością zamkniętą i konserwatywną, co widać po stroju, a szczególnie w zdobiących go haftach.pic1
2014-12-11
Hafty Kurpie Zielone
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty z Kurpii Zielonych zdobią stroje noszone przez ludność, która sama określała się mianem Puszczaków, Puszczan, a przez sąsiadów nazwana została Kurpiami. Miano to wywodzi się od noszonego przez nich obuwia tzw. kurpi.pic1
2014-12-11
Hafty Puszczy Białej
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTÓW. Hafty, które nazywamy kurpiowskimi z Puszczy Białej, zdobiły stroje noszone na obszarze Puszczy zwanej Białą, leżącej w północno - wschodniej części Mazowsza, precyzyjniej w zachodniej jej części w widłach Narwi i Bugu.pic1
2014-10-30
Hafty Lachów
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTÓW. Hafty Lachów Sądeckich. Na strojach Lachów Sądeckich hafty zdobiły odzież zarówno kobiecą jak i męską, wykonywano je na białym płótnie jak i na tkaninach sukiennych oraz aksamicie. Były to wyszycia często bardzo skomplikowane.pic1
2014-10-30
Hafty krzczonowskie
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty krzczonowskie. Strój zwany dziś krzczonowskim, czasem niezbyt właściwie lubelskim, był noszony we wsiach położonych na południe od Lublina, w centralnej części ziem leżących w widłach Wieprza i jego dopływu Bystrzycy.pic1
2014-10-07
Hafty kujawskie
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty kujawskie. Zdobiły strój noszony w historycznej dzielnicy Polski położonej pomiędzy Wielkopolską, Pomorzem i Mazowszem. Terytorium tego regionu dzieli się na Kujawy Polne zwane też Czarnymi i Leśne.pic1
2014-10-06
Hafty Krakowiaków Z.
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty Krakowiaków Zachodnich. Zdobiły stroje wieśniaków zamieszkujących rolniczo-przemysłowe tereny położone po obu stronach dolnego biegu Wisły we wsiach okalających Kraków. Wiele z nich to dziś dzielnice Krakowa.pic1
2014-10-01
Hafty Krakowiaków
Z cyklu ENCYKLOPEDIA HAFTU. Hafty Krakowiaków Wschodnich. Zdobiły stroje wieśniaków zajmujących się głównie rolnictwem. Zamieszkiwali oni ziemie położone na wschód od Krakowa. Wykształciło się kilka odmian i wariantów tego ubioru.pic1
[<<<] [ 1 | 2 | 3 | 4 ] [>>>]
MIEJSCE NA REKLAMďż˝

Artyku�y polecane

Najcz�ciej czytane

do góry

Copyright © 2009 Wiano.eu | Wszelkie prawa zastrzeďż˝one
Tworzenie stron Webton.pl

Firma Skrobisz | ul. Osiedlowa 4 | Zielonki-Wieďż˝ 05-082 | woj. mazowieckie | tel.: 691711233 | e-mail: sklep@wiano.eu | NIP: 5221319263